zondag 1 mei 2011

Zondag Zaligverklaring en het wonder in Zwolle (PvdA)

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een Franse non lijdend aan de ziekte van Parkinson is genezen van haar ziekte door de wonderbaarlijke en oncontroleerbare hulp van oud Paus Johannes Paulus IIe. Een commissie heeft dit zorgvuldig onderzocht en besloten dat deze nobele hulp of afstand reden genoeg was om de oud Paus zalig te verklaren. Eerste stap richting heiligverklaring. De zaligverklaring vindt plaats op 1 mei. Een grote happening. Niet de enige happening in de Italiaanse hoofdstad. Immers: 1 mei dag van de arbeid. Ook in Nederland wordt dit gevierd. In Zwolle. Daar komt de voorhoede van de Partij van de Arbeid bijeen. Niet om zichzelf zalig of heilig te verklaren. Maar wel om wonderen over zichzelf af te roepen. Want slechts wonderen zullen de PvdA kunnen redden. In plaats van honderd weesgegroetjes en een tiental onzevaders zal de Internationale veelvuldig moeten klinken. Een lied dat in de communistische wereld van voor 1989 veelvuldig klonk op hoogtijdagen met de ontroerende beginwoorden: Ontwaakt Verworpenen der Aarde.Groot probleem voor de PvdA is om te formuleren wie nu echt de verworpenen der aarde zijn. Een tweede direct daaropvolgende vraag is of die verworpenen, als ze gevonden zijn, hun heil zoeken bij de PvdA en zich door de Cohen en consorten laten ontwaken. Bram Peper heeft er weinig feducie in: "De PvdA is dood, alleen de dood moet nog worden geconstateerd" , zegt hij monter. Cohen zoekt de toekomst in het verleden: "Kijk eens oude filmbeelden terug en zie wat er allemaal veranderd is door ons toedoen. Wij hebben een rijk verleden". De nog levenden uit het rijke verleden maken vandaag hun opwachting in Zwolle. Zowel Kok, Pronk als Bos zullen er zijn en uit volle borst gaan meezingen. Met een beetje mazzel zapt Paus Johannes Paulus tussen Rome en Zwolle vandaag. Hij is bij leven niet gecharmeerd geweest van de atheistische socialisten, maar zal vandaag toch moeten toegeven dat er weinig kwaad zit bij de voorvechters van het gelijkheidsideaal. En wellicht zit hem daar ook wel de kneep. Er zit te weinig kwaad bij, te weinig strijd, te veel trouwe ogen die een beetje sneu in de camera kijken en zich staande proberen te houden in de politieke arena. Als er vanaf grote hoogte wat heilig vuur uitgestrooid kan worden dan is er nog hoop en kan de oud Paus nog een wonder bijschrijven. Want dat heeft hij nog nodig. Nog een oncontroleerbaar en onverklaarbaar wonder is er nodig om de zaligverklaring om te zetten naar een Heiligverklaring.


Het symbool van de Rode Roos zal dan definitief vervangen worden door de Mijter. Sinterklaas bestaat.