zaterdag 25 juni 2011

Veteranendag Anjerkinderen en Billy Joel


Vandaag is het Veteranendag, een dag van herdenking en respect, maar zeker ook een dag om stil te staan bij wat er gebeurt bij missies: voor- en achteraf. Trauma's die lang doorwerken, zo doorwerken dat ook in gezinnen het lang en soms zelfs levenslang merkbaar blijft. Een nederlandse groep kinderen van veteranen heeft het initiatief Anjerkinderen opgericht.

Op http://dagtaak.org de gehele column , inclusief video van Billy Joel/ Goodnight Saigon